top of page
  • Writer's pictureInko Lukss

Atmežošana un aizsardzības prasības

Viens no pirmajiem jautājumiem, ko mums klienti uzdod, ir – cik izmaksās īpašuma atmežošana? Lai arī varētu šķist, ka atmežošanas izmaksu aprēķina veikšana ir ļoti ātra un vienkārša, patiesībā tā nebūt nav. Atmežošanas izmaksas ir atkarīgas ne tikai no zemes platības, bet arī tās atrašanās vietas un dokumentos noteiktajām aizsardzības prasībām. Arī kompensācijas apmērs, ja izvēlēsieties jauna meža iestādīšanas vietā maksāt valsts nodevu, būs atkarīgs no meža tipa, mežsaimnieciskās darbības aprobežojuma un teritorijas. Šīs nodevas mērķis ir kompensēt oglekļa dioksīda piesaistes potenciāla samazināšanos, kā arī bioloģiskās daudzveidības un vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslu un sanitāro aizsargjoslu funkciju kvalitātes samazināšanos tieši tādā apmērā, kādu jūs radāt, atmežojot konkrēto teritoriju. Vienkāršākiem vārdiem runājot – ja vēlies izcirst mežu un tā vietā, piemēram, būvēt māju, jums būs vai nu jākompensē sabiedrībai radītais zaudējums naudas izteiksmē, vai arī jāiestāda līdzvērtīgs mežs līdzvērtīgā vietā.Iestādītajam mežam ir jābūt līdzvērtīgam

Ja jūs plānojat atmežot zemi Jūrmalā, ir jārēķinās, ka meža iestādīšana tādā pašā apjomā Ludzā nebūs iespējama. Atmežošanas procesā ir būtiski apzināties un ievērot konkrētās zemes aizsardzības pazīmes. Šīs pazīmes ir ierakstītas meža inventarizācijā, kas ir svarīgs dokuments, nosakot meža zemes izmantošanas iespējas. Piemēram, ja ir nepieciešams atmežot teritoriju Baltijas jūras vai Rīgas jūras līča 5 km aizsargjoslas teritorijā, ir jāņem vērā, ka kompensējamai meža audzei jābūt ar līdzīgām aizsardzības pazīmēm. Tas nozīmē, ka mežs, kas tiek izmantots kā kompensācija, ir jāaudzē atbilstoši šīm aizsardzības prasībām. Ir teritorijas, kurās var būt papildu aizsardzības prasības, kas ietekmēs gan atmežošanas procesa ātrumu, gan izmaksas, piemēram pilsētās vai ūdensteču aizsargjoslās. Īpaši jāizceļ Jūrmala, kur, atmežojot meža zemi, bieži vien tiek piemērota 5 km ierobežotas saimnieciskās darbības aizsargjosla. Šādos gadījumos, kad ir papildu ierobežojumi, nepieciešams rūpīgi plānot un nodrošināt dokumentācijas atbilstību visām aizsardzības prasībām. Savukārt ārpus pilsētām un teritorijās bez īpašām aizsardzības pazīmēm atmežošanas izmaksas ir zemākas, kā arī atmežošanas process norit ātrāk. Ātra dokumentu sagatavošana un atmežošanas nodrošināšana

SIA INKO LUKSS nodrošina ātru un efektīvu dokumentācijas sagatavošanu atmežošanas procesa veikšanai. Mēs saprotam, ka laiks ir būtisks faktors mūsu klientiem, tāpēc esam orientēti uz ātru un kvalitatīvu dokumentu noformēšanu un apstiprināšanu, lai pēc iespējas agrāk varētu uzsākt teritorijas atmežošanas darbus. Kas ir ne mazāk svarīgi – mēs piedāvājam skaidru un pārredzamu informāciju par izmaksām, kas radušās atmežošanas procesa rezultātā.


SIA INKO LUKSS ( https://www.inkolukss.lv) piedāvā augstas kvalitātes pakalpojumus atmežošanā (https://www.inkolukss.lv/atmezosana), ņemot vērā gan īpašuma aizsardzības pazīmes, gan klientu laika un finansiālos ierobežojumus. Mūsu komanda strādā, lai nodrošinātu efektīvu un atbildīgu pieeju katrā atmežošanas projektā, nodrošinot gan vides aizsardzību, gan klientu vajadzību apmierināšanu.


 

16 views

Комментарии


bottom of page