top of page
bgImage

“Inko Lukss” – stabils Latvijas mežsaimniecības uzņēmums, kas darbojas kopš 1997.gada

Pērk mežus
Meža zemes transformācijas orgaznizēšana
Pērk lauku viensētas

JAUNUMI

- Nodrošinām ATMEŽOŠANAS jeb meža zemes transformācijas                pakalpojumu visā Latvijā.

- Piedāvājam sertificēta mērnieka pakalpojumus;meža inventarizācijas un atmežošanas plānu izgatavošanu.

par-mums
par-mums
perk

Pērkam

Pērk mežus
Pērk zemi ar lauku viensētu
Pērk aizaugušas lauksaimniecības teritorijas

Pērk mežu, zemi ar lauku viensētu, aizaugušas lauksaimniecības teritorijas

Lejupielādēt failu

Pakalpojumi

pakalpojumi
Meža zemes transformācijas orgaznizēšana_edited.jpg

Meža zemes transformācija jeb atmežošana

Piedāvājam meža zemes transformāciju jeb atmežošanu, izmantojot kompensācijas audzes.

Termins "atmežošana" nozīmē - meža zemes pārveidošana citā zemes lietošanas veidā. 

Visbiežāk meža zemes platību atmežo, ja tas ir nepieciešams būvniecībai, derīgo izrakteņu ieguvei, lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanai vai īpaši aizsargājamo biotopu atjaunošanai.

Mūsu īpašumā esošu ne meža zemju apmežošana dod iespēju šīs platības izmantot trešo personu meža zemju atmežošanai un kompensācijas tiesību nodošanai.

 

Iespējams Jūsu pasūtītājiem rodas nepieciešamība atmežot meža zemes būvprojektu īstenošanai.

Izmantojot ieaudzētās platības kā kompensācijas audzi, izmaksas par atmežošanu būtiski samazinās.
Izcenojumi atkarībā no atmežojamās meža zemes kategorijas un aizsardzības pazīmēm. 

 

Veicam arī sertificēta mērnieka meža transformācijas platības uzmērījumus.

Smilts piegāde_edited.jpg

Smilts piegāde

Smiltis ar labu filtrāciju (koeficients – 4,6), derīgas ceļu būvniecībai. Ir testēšanas pārskats smiltīm. Piegādes izmaksas atkarībā no piegādes attāluma un apjoma.

WhatsApp Image 2023-09-16 at 10.14.58.jpeg

Lauku īpašuma vai meža īpašuma - cirsmas pārdošana

Pārdosim Jūsu lauku īpašumu, mežu vai cirsmu par maksimāli augstāko cenu, izmantojot mūsu zināšanas, iespējas un pieredzi.

Dokumentu nokārtošana

  • juridiska palīdzība dokumentu kārtošanā;

  • nesakārtotu zemes īpašumu dokumentu kārtošana (Latvijā, arī ārzemju īpašniekiem);

  • meža zemes transformācija būvniecībai/apbūvei;

  • piedāvā atmežojamo zemju kompensācijas platības;

Dokumentu nokārtošana_edited.jpg

Mežsaimniecības uzņēmuma “Inko Lukss” kontakti 

Inko Lukss, SIA

 

Rekvizīti: 

SIA "Inko Lukss"

Reģ.Nr. 40103231316

PVN reģ.nr. LV40103231316
Swedbanka
Kods: HABALV22
Konts:LV73HABA0551029308902

 

Juridiskā adrese:

Daugavgrīvas iela 60-90, LV-1007

 

Kontakti:

+371 26157008 

inko.lukss@gmail.com

www.inkolukss.lv

Screenshot2020-10-02at12.25.32.png
Inko Lukss, SIA - laba kredītspēja.jpg

Mēs medijos

kontakti
Lejupielādējiet failu
bottom of page