top of page
  • Writer's pictureInko Lukss

Taisi ratus ziemā – gatavojies privātmājas būvniecībai savlaicīgi!

Būvniecības process nav ne ātrs, ne arī vienkāršs nevienā no būvniecības posmiem, tādēļ jau pašā sākumā ir jāapbruņojas ar pacietību. Bieži vien daudzi pat neaizdomājas, ka pirmās aizķeršanās var rasties, vēl pirms ir sākusies pati ēkas būvniecība, tādēļ nereti topošie privātmāju īpašnieki gaida pavasari, lai ķertos klāt mājas būvniecībai, pat nenojaušot, ka šim procesam bija jāsāk gatavoties krietni agrāk. Pēc zemes iegādes ir jāveic vairāki sagatavošanās darbi, lai varētu veiksmīgi uzsākt mājas būvniecību – ja zemes gabalam nav komunikāciju, ir jāveic to izbūve, jāsaņem būvatļauja, jāveic atmežošana, ja zemes lietošanas veids ir mežsaimniecības zeme, jāizbūvē piebraucamais ceļš vai jāveic augsnes līdzināšana, ja zemes gabals ir nelīdzens. Iepriekš minēto iemeslu dēļ ir maldīgi uzskatīt, ka rudens nav piemērotākais laiks zemes iegādei, jo būvniecības darbus ziemā uzsākt tāpat nevarēs. Tieši otrādāk – iegādājoties zemi rudenī, jums būs pietiekami daudz laika, lai sakārtotu visu ar būvniecību saistīto dokumentāciju, lai līdz ar pavasara iestāšanos varētu ķerties klāt privātmājas celšanai. Šādi jūs pasargāsiet sevi no vilšanās sajūtas, kad pēc zemes iegādes pavasarī sapratīsiet, ka pie būvniecības varat tikt ātrākajā gadījumā vēlā rudenī vai ziemā.


Dokumentu sakārtošana aizņem vairāk laika, nekā tu domā

Kad ir iegādāta zeme, ikviens vēlas pēc iespējas ātrāk piepildīt sen loloto sapni par savu māju, tādēļ pirmā doma ir ar steigu ķerties klāt būvniecībai. Bet pirms tam ir jāpārvar vairāki birokrātiski soļi, kas nav ne ātri, ne lēti. Lai zemei pievilktu elektrību, ūdeni vai kanalizāciju, ir nepieciešams izveidot projektu un to saskaņot ar dažādām iestādēm, tādēļ ir jārēķinās, ka komunikāciju izbūve var aizņemt vismaz 3 mēnešus. Arī mājas projekta izveide un būvatļaujas iegūšana nav ātrs process – vidēji šis process aizņem 4–5 mēnešus, sākot no būvniecības ieceres un būvprojekta izveides līdz būvatļaujas saņemšanai un būvniecības darbu uzsākšanai. Vēl viens būtisks aspekts, par ko daudzi neaizdomājas, ir zemes izmantošanas veids. Ja zemes izmantošanas veids ir lauksaimniecības vai apbūves zeme, tas neradīs nekādus šķēršļus apbūvei, bet, ja zemes izmantošanas veids ir mežsaimniecības zeme, jums būs nepieciešams veikt zemes atmežošanu, kas prasīs gan papildus finanšu resursus, gan laiku. Zemes īpašniekam ir jārēķinās, ka aptuvenais laiks, lai nokārtotu visas formalitātes un mainītu zemes izmantošanas veidu, būs 2 mēneši, tādēļ nekādā gadījumā neiesakām atstāt atmežošanu uz pēdējo brīdi.


Zemes atmežošanu var veikt jebkurā gada laikā

Termins “atmežošana” nozīmē nevis zemes burtisku atbrīvošanu no kokiem, tos izcērtot, bet gan zemes lietošanas veida maiņu. Ja jūsu īpašumā ir koki un jūs vēlaties tos paturēt, tas nesagādās nekādas problēmas veikt zemes atmežošanu. Lai veiktu atmežošanu, ir jāsazinās ar vietējo pašvaldību, kura pieprasīs Valsts meža dienestam aprēķināt kompensāciju par valstij radītajiem zaudējumiem, kas saistīti ar jūsu zemes gabala atmežošanu. Kompensācijas apjomus nosaka normatīvie akti, un ir jārēķinās, ka līdz brīdim, kad jūs būsiet pilnībā norēķinājies ar valsti un kompensējis tai radītos zaudējumus par atmežošanas radītajām sekām, jūs nedrīkstēsiet uzsākt nekāda veida būvniecības darbus. Kompensācijas apmēru ietekmē dažādi faktori, kas saistīti ar zemi un tās atrašanās vietu, bet aptuveni jums būs jārēķinās ar summu 1,8 līdz 20 eiro par katru zemes kvadrātmetru. Ja vēlaties samazināt šo izmaksu daļu, jums ir jāieaudzē mežs citā vietā vai jāiegādājas kompensācijas tiesības meža zemes atmežošanai. Lai arī tas izklausās sarežģīti, patiesībā jums nebūs nekas jādara, jo jūsu vietā visus darbus paveiksim mēs – uzņēmums INKO LUKSS! Likums pagaidām nenosaka par pienākumu zemes īpašniekam veikt meža ieaudzēšanu sev piederošā zemē, tādēļ mēs veiksim meža ieaudzēšanu, audžu kopšanu un uzturēšanu uzņēmumam piederošajos mežos, bet jūs varēsiet ietaupīt izmaksas, kas saistītas ar meža atmežošanu.

Katram klientam individuāla pieeja. Piedāvājam arī fizisku koku un krūmu izzāģēšanu jūsu objektā. Atpirksim nozāģēto koksni un izvedīsim to. Atmežojot savu būvlaukumu, saņemsiet par koksni atpakaļ naudu. Sazinieties ar mūsu speciālistiem, un mēs veiksim precīzas atmežošanas pakalpojuma (https://www.inkolukss.lv/atmezosana) summas aprēķinu tieši jūsu zemes gabalam!
49 views

留言


留言功能已關閉。
bottom of page